หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 22 งาน

1. หัวหน้าแผนก RD

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1.พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมและควบคุม ดูเเล การออกเอกสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม
วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1. ดูแลระบบตัด Stock
2. ทำรายละเอียดต้นทุน
3. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1.จัดทำรายงานรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้าในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จรูป
2.คีย์ข้อมูลในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จ
วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

ดูแลให้คำแนะนำการปฎิบัติงานด้านบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและบัญชีภาษีอากร วิเค วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Programmer

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1. วิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมระบบ QAD/MFG/pro ทุกระบบงาน
2. พัฒนาโปรแกรมใหม่เพื่อทดแทนการทำงานแบบทีทำ
วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1.ซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรการผลิตในโรงงาน
2.ดูแลเครื่องจักร LINE ผลิต
วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. นักวิทยาศาสตร์ RD

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
2.ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข
วันที่ 29 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่ธุรการโลจิสติกส์

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1.จัดทำรายงานรับเข้าและเบิกจ่ายสินค้าในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จรูป
2.คีย์ข้อมูลในระบบสต็อกสินค้าสำเร็จ
วันที่ 29 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. นักวิทยาศาสตร์ QA

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1.ตรวจวิเคราะห์และสรุปผลทางเคมี-ฟิสิกส์-จุลชีววิทยาของวัตถุดิบ
2.ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของวัสดุการบ
วันที่ 29 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม
2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
3.แก้ไขปัญหาข้อบ
วันที่ 29 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1.วางแผนซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
2.ควบคุมดูแลรักษาให้เป็นไปตามแผน
3.ดูแลจัดหาแ
วันที่ 29 พ.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน/ต้นทุน

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1. ควบคุมการรับจ่ายและเงินให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
2. การบันทึกข้อมูลและจำดทำรายงานด้านการเงินและนำส่ง
วันที่ 29 พ.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด กท.(ด่วนมาก)

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

รับผิดชอบงานขายและการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางการขายร้านค้าประเภทมินิมาร์ท , โชว์ห่วย , ทั่วไป ให้ต วันที่ 12 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1.ดำเนินการจัดซื้อเจรจาต่อรองราคาลูกค้าภายนอกและภายใน
2.ควบคุมตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อเปิดPO
3.ติด
วันที่ 12 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Export Sale Executive (ด่วนมาก)

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

- Work on sale processes, for example, taking clients’ orders, negotiating, and successfully closing วันที่ 12 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ผู้จัดการฝ่ายวางแผนวัตถุดิบ

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ Order บริหารแผนการผลิตที่วางไว้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดควบคุมปริมาณและมูลค่า วันที่ 12 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Production Planning Supeervisor

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

เตรียมแผนการผลิตควบคุมตรวจสอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้ในการผลิตวางแผนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้า วันที่ 12 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. พนักงานส่งเสริมการขาย กท.( ประจำ ห้าง / ร้าน)

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 12 พ.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

1.บันทึกข้อมูล
2.ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง
3.ติดตามและจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วน
4.งานท
วันที่ 12 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Hair Technician

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

ลงมือปฏิบัติในภาคสนาม และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการออกภาคสนามทุกครั้ง จัดเก็บพร้อมทำ Stock อุปก วันที่ 12 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

กำหนดนโยบายการบริหารงานบุคลากรบริหารงานสรรหาว่าจ้างวางแผนอัตรากำลังคนพัฒนาฝึกอบรมบริหารค่าจ้างผลตอบแ วันที่ 12 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. RD SUPERVISOR

บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเส้นผมสามารถคิดสูตรสินค้าประเภทสีย้อมผม ดัดผม ยืดผมและผงฟอก วันที่ 12 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี